Nieuws

Callens kiest voor 4PS Construct in de cloud

Callens, CallensVyncke en Optimum by Callens hebben gekozen om in zee te gaan met 4PS Belgium voor hun nieuwe ERP-systeem: Microsoft Dynamics 365 4PS Construct. Dit partnerschap werd gestart na een uitvoerig marktonderzoek en een ‘Proof of Concept’, zodoende er in alle vertrouwen een keuze kon worden gemaakt. “Vooral de zeer grote fit tussen onze behoefte en de reeds bestaande standaard functionaliteiten van 4PS Construct heeft de doorslag gegeven”, volgens Stijn Heldenbergh, supply chain manager van Callens.

Digitaal transformatieprogramma “Asterix”

Om hun klanten nog beter te kunnen bedienen startte Callens in 2018 met een project rond een toekomstbestendige optimaal gedigitaliseerde IT-omgeving. Standaardisatie, centralisatie, schaalbaarheid, cloud en continuïteit stonden hierbij hoog op de agenda. Na het uitvoeren van een 360° analyse van de toenmalige processen en bestaande software, zijn ze gestart met het digitaal transformatieprogramma; “Asterix”. Een zeer toepasselijke naam gekozen door de Calliërs, zoals de medewerkers van Callens zich noemen.


Standaard Microsoft technologie
 

Callens was opzoek naar een totaaloplossing in de cloud om de toekomstige groeiambitie en marktpositie verder uit te bouwen. Vanuit de organisatie was er al veel ervaring met Microsoft, mede daarom koos men na enkele demo’s voor de integrale oplossing Microsoft Dynamics 365 4PS Construct. Een gestandaardiseerde oplossing die zowel de huidige als toekomstige processen kan ondersteunen. Belangrijke processen daarbij zijn onder meer sales, order to cash, projectbewaking, buitendienst, planning, administratie en calculatie.  

Draagvlak, commitment en engagement

Momenteel is het implementatietraject gaande. Het projectteam heeft intussen vorm gekregen en bestaat uit zo’n 30 man, van proceseigenaren tot 4PS Consultants. De software mag zijn kwaliteit inmiddels bewezen hebben, het zijn uiteindelijk nog altijd de mensen die een dergelijk project moeten realiseren. Dit bepaalt in grote mate het succes van het project. Verandering binnen een organisatie is alleen mogelijk wanneer de gehele organisatie hier klaar voor is. Draagvlak, commitment en engagement zijn essentieel. Gelukkig is Callens zich daar goed van bewust en wordt alles tot in de puntjes voorbereid.

Callens, CallensVyncke en Optimum by Callens: een multidisciplinair team van experten voor industriële procestemperatuur

Callens is een multidisciplinaire partner die alle aspecten van een thermisch industrieel proces beheerst. Dankzij hun ruime expertise in stoom-, heet water-, CV- en thermische olieketels, energierecuperatiesystemen, industriële leidingen en industriële luchttechnieken kunnen ze een totaaloplossingen bieden. Callens staat in voor de uitwerking en de opvolging van het volledige project, hoe complex dat ook is. Ze engineeren de installatie, verzorgen de plaatsing en bieden de nodige service (onderhoud & reparatie). Kortom, hun teams van experten leveren een thermische oplossing en service van A tot Z. Ondertussen heeft Callens meer dan 200 medewerkers en is één van de referenties op de Belgische markt.  

CallensVyncke is de specialist voor geïntegreerde gasgestookte warmte-krachtkoppeling installaties tussen 1 en 20 MWe. Als EPC contractor doen ze de studie, het ontwerp en de installatie voor uw WKK-project. 

Optimum by Callens ontwerpt, installeert en onderhoudt installaties als oplossing voor geur -en koolwaterstofemissies en vervuilingsproblemen aan de rookgaszijde bij industriële stoomketels. Telkens staat warmteterugwinning centraal in het concept. 

Mathieu De Glas

Managing Director


  • Deel dit artikel